Tahirul Padri Deobandi wahaabi ke Piche Namaz Padh Leta hai...

Is audio me aap sun sakte hain ke Ek bayan me Dr. Padri kehta hai main Deobandi wahaabi Sab ke Piche Namaz Padh leta hun..Aur Husne-zan ke Sath Padhta hun Aur Meri Namaz sab ke Piche Hojati hai. Hamey Deobandi Wahabi ke Jhagdon mein nahi padhna chahiye.(Ma'azAllah)
Magar, Jab Ulma-e-Kram ne Munazre me Ussey iske Barey me Poocha to Dusre bayan me Kehta hai ke Maine Aaj tak kabhi kisi Deobandi wahaabi ke Piche Namaz nahi Padhi..Aur Allah Ta'ala ne hamesha meri zindagi ko is Munafiqat se paak rakha hai
Wah Padri Wah...
Dr.Padri ka Munaafiqana Andaaz Saboot ke Taur Par Mulhaiza Karein ke iske dono bayan ko ek hi clip me join kiya gaya hai

Download

Tahirul Padri ka Badmazhabon ke Piche Namaz Padhne ka Saboot Khud Uski Kitaab Deed-o-shuneed se
<< Click here to go Back >>