1.Allah taala ko zaalim se tashbeeh dena par MUFTI MOHAMMED AYYUB NAEEMI SAHAAB
aur
MUFTI SHAMSHAD HUSAIN RAZVI QADRI SAHAB ka Fatwa-e-kufr

Ilyas Attar ki mashhoor kitab Faizan-e-Sunnat me ek Unvaan hai "Hum Eid kyu na manaye?" Uske Javab me Ilyas Attar ne likha hai ke "Jab kisi qaum ko Zalim Hukumat se azadi milti hai to vo din Unke Jashn ka din hota hai"
To kya Ma'azallah Hum musalman Isliye Eid manate hain Kyuke Roze aur Namaz humpar Zulm the? aur Eid ke din hame Azadi mili? Ma'azallah,Ma'azallah,.

Unki kitab ki Scan copy (Urdu) (Read the Underline Sentences)
.

ALLAH TA'ALA KI SHAAN ME GUSTAKHI KI BINA PAR FATWA-E-KUFR
BY:
1. MUFTI MOHAMMED AYYUB NAEEMI SAHAAB, 'DARUL IFTA JAMIA NAEEMIYA, MURADABAD (U.P)

2. MUFTI SHAMSHAD HUSAIN RAZVI QADRI,


.