Fataawa Razzawiya to ek Karamat hai, Zara Hadaiq-e-Bakshish hi padh ke dikhlado Ilyas Attar Sahab..?
Moulvi Ilyas Attar ke Jahilaana Gumraah kun bayan par Ulma-e-Ashrafiya ka Fatwa.
Cartoon aur Murdey ki Tasweer ka Nikalna bhi haraam hai...!